theme logo

Downloads

Verkoopinformatie en downloads 50 Carréwoningen

Hieronder diverse documenten behorende bij de verkoop van de 50 Carréwoningen in plan De Binnenhaven te IJmuiden. Let op: Voor zover de stukken genoemd worden in de ontvangstbevestiging van de koop- dan wel aannemingsovereenkomst vormen zij een onderdeel van de contractsvorming. Overige stukken zijn slechts ter informatie.

Voor-informatie

Kopers(contract)tekeningen

Technische informatie en meer-/minderwerk

Juridische informatie

Close search